2.Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Rodina a mladí I.

Cílem opatření je vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

Podporované aktivity (viz příloha č. 1):

A. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

B. Příměstské tábory

C. Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková)

D. Vzdělávání pečujících osob

Přehodnocení Výběrové komise dle požadavků Řídícího orgánu 3. 4. 2018

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Příměstský tábor ZŠ Komenského

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Mladí umělci 2018

Zápis a prezenční listina Výběrové komise

Prvotní hodnocení Výběrové komise 10. 1. 2018

Zápis Programový výbor

Prezenční listina Programový výbor

Zápis Výběrová komise

Prezenční listina Výběrová komise

Hodnotící tabulka ZŠ Komenského

Hodnotící tabulka Mladí umělci

Datum vyhlášení výzvy MAS

16. 10. 2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

16. 10. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 10. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16. 11. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2020


- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 700 000 CZK

 Dokumenty výzvy:

Popis podporovaných aktivit

Text_2.Výzvy_Rodina_a_mladí

Příloha_2_Hodnocení_projektu

Příloha_3_Etický_kodex

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

 

Dvoudenní workshop 

„UČÍME SE SPOLUPRACOVAT V KRAJI VYSOČINA“

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR kraje Vysočina Vás srdečně zvou na dvoudenní workshop, který se bude konat ve dnech 10. - 11. srpna. 

Více informací v pozvánce.

Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina

Cyklovýlet 2

Druhou květnovou sobotu, 13. 5. 2017,  se uskutečnil cyklovýlet 2 po krásách území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s., tentokrát se zastávkami v Číhošti, u Nezdínské studánky a na Záchranné stanici v Pavlově. Více info v článku.

Článek o MAS v Cestě Vysočinou - Cyklovýlet 2

Pozvánka na Mezinárodní setkání MAS za účelem síťování, navázání kontaktů a přípravy projektů mezinárodní spolupráce

Celostátní síť pro rozvoj venkova ve spolupráci s Královskou stezkou o.p.s. a Pracovní skupinou mezinárodní spolupráce při NS MAS, z.s. Vás srdečně zvou na síťovací Mezinárodní setkání MAS za účelem síťování, navázání kontaktů a přípravy projektů mezinárodní spolupráce. Více informací v pozvánce.

Pozvánka na Mezinárodní setkání v rámci LeaderFESTU

Pozvánka na Mezinárodní setkání v rámci LeaderFESTU v AJ

Pozvánka na Mezinárodní setkání v rámci LeaderFESTU v PL

Tisková zpráva z výjezdu Srbsko, Makedonie 

Ve dnech 14. - 17. 2. 2017 se MAS Královská stezka o.p.s. účastnila výjezdu Srbsko a Makedonie, kde se v rámci programu uskutečnilo několik zajímavých setkání mezi představiteli českých místních akčních skupin se zástupci tamních budoucích MAS (LAG), dále se zástupci Ministerstva zemědělství v Makedonii a Ministerstva zemědělství autonomní oblasti Vojvodina v Srbsku. Více informací v přiložené zprávě.

Tisková zpráva

Tisková zpráva prezentující činnost MAS

MAS

Brožura kulturních památek

Kompletní brožura kulturních a historických památek za území MAS Královské stezky o.p.s.

Brožura památek.pdf

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až  do pololetí 2018 - 
Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a 
projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních 
aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až do pololetí 2018 - Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova.

Výsledkem projektu bude větší zapojení místní komunity do rozvoje regionu a také implementace velkého množství rozvojových projektů. Realizátorům těchto projektů bude poskytnuta veškerá podpora, včetně orgánů MAS, aby byla strategie zrealizována včetně monitorovacích indikátorů. Důsledkem projektu bude zajištění dostatečné kapacity na realizaci SCLLD.

Finální verze SCLLD k 17.10.2016

Celková strategie CLLD


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit