Dvoudenní workshop 

„UČÍME SE SPOLUPRACOVAT V KRAJI VYSOČINA“

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR kraje Vysočina Vás srdečně zvou na dvoudenní workshop, který se bude konat ve dnech 10. - 11. srpna. 

Více informací v pozvánce.

Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina

Cyklovýlet 2

Druhou květnovou sobotu, 13. 5. 2017,  se uskutečnil cyklovýlet 2 po krásách území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s., tentokrát se zastávkami v Číhošti, u Nezdínské studánky a na Záchranné stanici v Pavlově. Více info v článku.

Článek o MAS v Cestě Vysočinou - Cyklovýlet 2

Pozvánka na Mezinárodní setkání MAS za účelem síťování, navázání kontaktů a přípravy projektů mezinárodní spolupráce

Celostátní síť pro rozvoj venkova ve spolupráci s Královskou stezkou o.p.s. a Pracovní skupinou mezinárodní spolupráce při NS MAS, z.s. Vás srdečně zvou na síťovací Mezinárodní setkání MAS za účelem síťování, navázání kontaktů a přípravy projektů mezinárodní spolupráce. Více informací v pozvánce.

Pozvánka na Mezinárodní setkání v rámci LeaderFESTU

Pozvánka na Mezinárodní setkání v rámci LeaderFESTU v AJ

Pozvánka na Mezinárodní setkání v rámci LeaderFESTU v PL

Tisková zpráva z výjezdu Srbsko, Makedonie 

Ve dnech 14. - 17. 2. 2017 se MAS Královská stezka o.p.s. účastnila výjezdu Srbsko a Makedonie, kde se v rámci programu uskutečnilo několik zajímavých setkání mezi představiteli českých místních akčních skupin se zástupci tamních budoucích MAS (LAG), dále se zástupci Ministerstva zemědělství v Makedonii a Ministerstva zemědělství autonomní oblasti Vojvodina v Srbsku. Více informací v přiložené zprávě.

Tisková zpráva

Tisková zpráva prezentující činnost MAS

MAS

Aktuality na záložce MAP

Navštivte záložku MAP a podívejte se na aktuality a nově zveřejněné dokumenty.

http://kralovska-stezka.cz/cs/opvvv/

Brožura kulturních památek

Kompletní brožura kulturních a historických památek za území MAS Královské stezky o.p.s.

Brožura památek.pdf

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až  do pololetí 2018 - 
Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a 
projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních 
aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova

Projekt je zaměřen na implementaci SCLLD Královská stezka na období 2015 až do pololetí 2018 - Zapomenutý kraj. V rámci implementace půjde o činnosti spojené s procesem administrace  SCLLD a projektů, jež SCLLD naplňují. Také jde o animaci území, propagaci SCLLD, školení apod.
Cílem je mít v regionu dostatečné kapacity a finanční zdroje na realizaci strategie a podporu místních aktérů, za účelem regionálního rozvoje/rozvoje venkova.

Výsledkem projektu bude větší zapojení místní komunity do rozvoje regionu a také implementace velkého množství rozvojových projektů. Realizátorům těchto projektů bude poskytnuta veškerá podpora, včetně orgánů MAS, aby byla strategie zrealizována včetně monitorovacích indikátorů. Důsledkem projektu bude zajištění dostatečné kapacity na realizaci SCLLD.

Finální verze SCLLD k 17.10.2016

Celková strategie CLLD


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit